خانواده کوچکترین واحد یک جامعه است. هر چه بنیان خانواده محکم‌تر و قوی‌تر باشد جامعه بالنده‌تری خواهیم داشت. نقش زن به عنوان بخش مهمی از خانواده تاثیر بسزایی در این بالندگی دارد. تحقیقات نشان می‌دهد هرچه زنان از ابعاد مختلفی چون آگاهی، امورمالی، سلامت جسم و روان توانمندتر شوند خانواده مستحکم‌تر و کارآمدتر می‌شود. زنان توانمند شادند و خانواده خود را شاد می‌کنند. آن‌ها دوشادوش و در کنار مردان خود هستند. زنان توانمند نه تنها در رشد و شکوفایی جامعه تاثیرگذارند بلکه با تربیت کودکانی با اعتماد به نفس و کارآفرین انسجام بنیان‌های جامعه را تضمین می‌کنند. پس همین امروز به پویش بانوان توانمند بپیوندید و با ما در رسیدن به این مهم همراه شوید.

Home Image